• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage

Informasjon

 1. Du skal ikke betale mer enn 6 prosent av husholdningens samlede inntekt for plass i barnehage
 2. Gratis kjernetid: For 2-,3-,4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, kan du ha rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke, avhengig av husholdningens inntekt
 3. Ordningene gjelder både for kommunale og private barnehager
 4. Denne søknaden gjelder begge ordninger og sendes kommunen du bor i, uavhengig om du har plass i privat eller kommunal barnehage
 5. Kommunen fatter vedtak for ett barnehageår på bakgrunn av din søknad
 6. Du har klagerett på vedtaket
 7. Den private barnehagen vil få refundert reduksjonen direkte fra kommunen, og skal redusere din faktura tilsvarende
 8. Moderasjonsordningene er nasjonale og inntektsgrensen for å få redusert betaling og gratis kjernetid, fastsettes årlig av stortinget

Mer detaljert informasjon om ordningen( inntektsgrenser, hvilke inntekt som skal medregnes m.m) finner du her.  https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/moderasjonsordninger-foreldrebetaling/

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader